תנאי שימוש

כל הסימנים המסחריים הנזכרים בתוכנת תיאור ותמונות שייכות לבעליהם.

מפתחים מסכימים כי העלאת האפליקציות שלהם לאתר שלנו דרך טופס יצירת קשר או דוא"ל, לתת לנו את זכויות לפרסם אותם, כולל קבצי התקנה, תמונות ותיאורים.

מוצרי המידע וזמין לך באתר זה עשוי להכיל טעויות, כפופים לתקופות של הפסקה ובתנאי "כמות שהוא" ללא כל אחריות.

Softoware אינו אחראי לכל תוכן לא מדויק, לתפקודו של כל אחד מהקישורים לאתרים בנושא.

Softoware אינו יכול לספק תמיכה טכנית לכל אחד ממוצרי התוכנה, או לכל נזק שעלול להיגרם על ידי אותם או היעדרם האפשרי של התאמה.

יש להתייעץ מפתח התוכנה לקבלת תמיכה טכנית.