קישורים ממומנים:

חבילה זו כוללת את הקבצים הדרושים להתקנת הנהג מקלט טלוויזיה AVERMEDIA עבור Acer Aspire 5220 מחברת. אם הוא הותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב התנחלויות קיימות. למרות מערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות גם אינם...

חבילה זו כוללת את הקבצים הדרושים להתקנת הנהג מקלט טלוויזיה AVERMEDIA עבור Acer Aspire 5520G המחברת. אם הוא הותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב התנחלויות קיימות. למרות מערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות גם אינם...

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן AVERMEDIA TV Tuner עבור מחשב נייד Acer Aspire 5739G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו גם,...

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן Liteon TV Tuner עבור מחשב נייד Acer Aspire 5739G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו גם,...

קישורים ממומנים:

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן AVERMEDIA TV Tuner עבור מחשבים ניידים Acer Aspire 5920G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו...

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן AVERMEDIA TV Tuner עבור מחשבים ניידים Acer Aspire 5935G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו...

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן Liteon TV Tuner עבור מחשבים ניידים Acer Aspire 5940G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו...

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן Liteon TV Tuner עבור מחשבים ניידים Acer Aspire 5942G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו...

קישורים ממומנים:

חבילה זו מכילה את הקבצים דרושים להתקנת מנהל התקן Liteon TV Tuner עבור מחשבים ניידים Acer Aspire 5943G. אם זה כבר מותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב את קיימים. למרות שמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות, כמו...

חבילה זו כוללת את הקבצים הדרושים להתקנת הנהג מקלט טלוויזיה AVERMEDIA עבור Acer Aspire 6530 מחברת. אם הוא הותקן, עדכון (לדרוס-התקנה) עשוי לפתור בעיות, להוסיף פונקציות חדשות, או להרחיב התנחלויות קיימות. למרות מערכות הפעלה אחרות עשויות להיות תואמות גם אינם...

חיפוש לפי קטגוריות