קישורים ממומנים:

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

קישורים ממומנים:

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

שיפורים / תיקוני באגים: - הוספת תמיכה עבור OS X 10.10 - שיפורים ותיקוני באגים אחרים אודות הנהגים Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים, גרפיקה, Ethernet ונהגים אחרים (אפילו עדכון קושחה), הנדרשים לאחר מערכת ההפעלה Windows מותקן...

קישורים ממומנים:

שיפורים משמעותיים ושינויים נעשו לפונקציונליות על המסך לוח הבקרה, לרבות: - תפריט רדיאלי הוחלף פריסת רדיאלי עבור לוחות שליטה על המסך. הגדרות רדיאלי תפריט קיימים תומרנה. - פונקציה כפתור חזור זמינה כעת עבור לוחות שליטה על מסך - אפשרות רצועת המגע הוסרה....

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

חיפוש לפי קטגוריות