קישורים ממומנים:

מוצרים תואמים: - 13HD CINTIQ, - CINTIQ 13HD מגע, - CINTIQ 22HD, - CINTIQ 22HD מגע, - CINTIQ 27QHD, - CINTIQ 27QHD מגע, - CINTIQ Companion 2, - Intuos, - Intuos פרו, - Wacom MobileStudio Pro13, - Wacom MobileStudio Pro16 מערכת הפעלה נתמכת: - Mac...

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

קישורים ממומנים:

שיפורים משמעותיים ושינויים נעשו לפונקציונליות על המסך לוח הבקרה, לרבות: - תפריט רדיאלי הוחלף פריסת רדיאלי עבור לוחות שליטה על המסך. הגדרות רדיאלי תפריט קיימים תומרנה. - פונקציה כפתור חזור זמינה כעת עבור לוחות שליטה על מסך - אפשרות רצועת המגע הוסרה....

שיפורים משמעותיים ושינויים נעשו לפונקציונליות על המסך לוח הבקרה, לרבות: - תפריט רדיאלי הוחלף פריסת רדיאלי עבור לוחות שליטה על המסך. הגדרות רדיאלי תפריט קיימים תומרנה. - פונקציה כפתור חזור זמינה כעת עבור לוחות שליטה על מסך - אפשרות רצועת המגע הוסרה....

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

קישורים ממומנים:

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

שיפורים / תיקוני באגים: - לאחר התקנת מנהל ההתקן, זה לוקח הרבה זמן כדי להפעיל את Mac - UserEventAgent נתקע ליד או 100% שימוש ב- CPU בעת ההפעלה - שיפורים נוספים ותיקוני באגים אודות נהגה Bundle Tablet: חבילה זו כוללת מספר סוגי קבצים, כגון אודיו, שבבים,...

חיפוש לפי קטגוריות