קישורים ממומנים:

תיקונים: - נפתרה הבעיה שבה HD-WLU3 / R1 או HD-WHU3 / R1 לא הופעל כמו שצריך כאשר הכונן הקשיח נכשל.    - נפתרה הבעיה שבה צג הטמפרטורה הפנימית לא תעבוד כראוי כאשר המחשב אתחול מחדש או משחזרת ממצב שינה.    -. נפתרה הבעיה שבה HD-WLU3 / R1 או HD-WHU3 / R1 לא...

תיקונים: - נפתרה הבעיה שבה HD-WLU3 / R1 או HD-WHU3 / R1 לא הופעל כמו שצריך כאשר הכונן הקשיח נכשל.    - נפתרה הבעיה שבה צג הטמפרטורה הפנימית לא תעבוד כראוי כאשר המחשב אתחול מחדש או משחזרת ממצב שינה.    -. נפתרה הבעיה שבה HD-WLU3 / R1 או HD-WHU3 / R1 לא...

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

קישורים ממומנים:

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

קישורים ממומנים:

תיקונים: - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות OpenSSL (CVE-2,014-3,567 וCVE-2,014-3,568) שידועות גם בשם פודל הפגיעות (SSL3.0). - השתנה להתמודד עם נקודות תורפה תכנות Samba (CVE-2,015-0,240, CVE-2,014-3,493, CVE-2,014-0,244,...

חיפוש לפי קטגוריות