קישורים ממומנים:

שלושת כלים אלה לבנות Checkpoint, Cisco ASA או נטסקרין policys מLogFiles. הם כותבים dbedit, גישה רשימה או כתובת מוגדרת, שירות קבע ופקודות מדיניות שנקבעו לתנועה ראתה ביומנים, שניתן לגזור ולהדביק לתוך חומות האש. WOOT דרישות : Perl...

מנותק תקופתית אבטחה וניהול תכנית תשתיות. זה יכול לקרוא תצורות המחסום FW1 (בפורמט odumper) ומדיניות נטסקרין ScreenOS ולהשוות אותם לlogexports וsyslogs (Cisco לבוא), 360 FAAR מאפשר לך להשתמש בשני מסנני CIDR כוללים ובלעדיים, המאפשר לך לסנן rulebases הגדול...