קישורים ממומנים:

LinkByLink

LinkByLink 2.1 מעודכן

גם בעת שימוש CMS (מערכת ניהול תוכן) בדיקת אתרי אינטרנט עבור קישורים שבורים היא בעיה. עד כה לא כולם משתמשים CMS, ועל מציאת קישורים שבורים דפי אינטרנט חיצוניים או לזיהוי כתובות דואר אלקטרוני לא חוקיות יותר כלים מיוחדים יש צורך. LinkByLink כתובות זה ומשימות...